In december bereid het Cantatecollectief zich voor op de laatste cantate van het Weihnachtsoratorium. Iedereen kent dit werk van Johann van het concertpodium. Het bestaat uit zes delen. Feitelijk behandelt ieder deel een stukje van het Kerstverhaal uit de Bijbel. Zo is er voor 6 feest- en zondagen ieder een deel, een cantate. Voor Eerste, Tweede en Derde Kerstdag. Voor Nieuwjaar, de eerste zondag in het nieuwe jaar en …… Driekoningen.

Niet al deze feestdagen vallen op een zondag. Vandaag de dag wordt er dan ook niet op al deze dagen meer naar de kerk gegaan. Driekoningen valt op 6 januari. In 2024 is dit de zaterdag vóór de eerste zondag. Eigenlijk dus de zondag voor het 5e deel uit het Weihnachtsoratorium.

In het 6e deel behandelt Bach de tweede helft van het verhaal over de drie koningen, de wijzen uit het Oosten. De eerste helft gebruikte hij voor de voorlaatste cantate, het 5e deel. Mogelijk omdat hij ook in de gaten had dat de eerste zondag in het jaar, die voor dat 5e deel op of, zoals in 2024, na Driekoningen valt. Of hij voorzag wellicht dat we die eerste zondag 300 jaar later zouden gaan gebruiken om Driekoningen te vieren.

Zoals men van ons gewend is, voeren wij deze 6e Weihnachtscantate uit in de kerkdienst. Dat doen we maar liefst drie keer en dus op zondag 7 januari en alle keren in prachtige grote kerken in Friesland. Wat let u om er een of meer van te komen bezoeken?

  • 11.00 uur in de Martinikerk in Franeker
  • 15.00 uur in eveneens de Martinikerk, maar nu in Sneek
  • 19.00 uur in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden

De kerken zijn een half uur voor aanvang van de dienst open om een mooi plekje te bemachtigen. In Franeker wordt er vooraf aan de dienst koffie gedronken. Daar kunt u al vanaf 10.00 uur terecht.

aankondigingen