Het Cantatecollectief Ewiges Feuer werkt onder de stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres. Deze stichting is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de stichting zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Naast het Cantatecollectief functioneert ook de Filharmonie Der Aa onder deze stichting.

De geldigheid van de registratie kunt u hier controleren. Vult u “Noordelijk Orkestrale Manoeuvres” in bij de rubriek “instelling”.

Het beleidsplan van de stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres vindt u hier. Het jaarverslag over 2020 hier.