“Ewiges Feuer” staat onder artistieke leiding van kerkmusicus Geke Bruining uit Arum. Violiste Els Veltheer is concertmeester. Het Cantatecollectief werkt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres. Enkele leden van het collectief vormen de organisatie, één van hen is ook bestuurslid van de stichting. Jaarlijks legt de organisatie verantwoording af aan het gehele bestuur van de stichting en aan het familiefonds dat de activiteiten van het cantatecollectief steunt.

Aan het begin van het jaar een planning gemaakt voor het volgende kalenderjaar. We stellen data vast voor een aantal cantateprojecten en kiezen daarvoor passende cantates. Die informatie wordt op de website gepubliceerd en bekend gemaakt aan kerkgemeenten in Noord-Nederland. Geïnteresseerden hebben zo de gelegenheid een cantatedienst in hun planning op te nemen.