O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe is de naam van één van de eerste cantates die het Cantatecollectief in 2006 uitvoerde. Dit was tijdens één van de eerste kerkdiensten die we verrijkten. Johann Sebastian Bach maakte twee versies. In 1726 een huwelijkscantate (BWV 34a) voor het huwelijk van een bevriende predikant en in 1727 een cantate voor Eerste Pinksterdag (BWV 34). Deze laatste werd voor het eerst uitgevoerd door Bach op 1 juni 1727, ’s morgens in de Leipziger Nicolaïkirche, ’s middags in de Thomaskirche.

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, die de discipelen na de Hemelvaart van Jezus verder leidt en kracht geeft. Pinksteren markeert het begin van het kerkelijk jaar. De nieuwe naam “Ewiges Feuer” van het Cantatecollectief staat voor dat nieuwe begin na een roerige tijd en geeft ons de kracht voor de toekomst. Het feestelijke karakter van de muziek (en het huwelijk) onderstreept het plezier dat het collectief ontleent aan de Bachcantates.