We zijn vroeg begonnen dit jaar met de 6e cantate uit het Weihnachtsoratorium op 7 januari. Er stonden nóg drie projecten gepland. Onlangs is besloten het zomerproject, de solocantate “Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” (BWV 170) toch in lage stemming te gaan uitvoeren.

Om het koor de ervaring ook te gunnen hebben we op 6 oktober een extra project ingepland. Dan gaan we de cantate “Nach dir, Herr, verlanget mich” (BWV 150) uitvoeren, ook op 415Hz. En dan ook op barokinstrumenten.

Dit extra project biedt drie kerkgemeenten alsnog de kans om in 2024 met ons een cantatedienst te organiseren. Behoudens een mogelijkheid op zondagmiddag 1 december is heel 2024 volgeboekt.

aankondigingen jaarplannen