Op dit moment werkt het Cantatecollectief aan een plan voor een vierdaagse zomerschool. Die staat (uiteraard) volledig in het teken van het uitvoeren van de cantates van J.S. Bach. In de cantates van Bach zijn verschillende “secties” te onderscheiden zoals het continuo, het koor met verschillende stemgroepen, solisten, hoge strijkers, hout- en koperblazers en een dirigent. Een cantate is ook opgebouwd uit verschillende onderdelen: aria’s, recitatieven, een sinfonia, koordelen en koralen. Een team gespecialiseerde docenten komt de secties begeleiden. Deelnemers werken aan de specifieke aspecten die voor hun sectie en cantatedeel van belang zijn.

Het plan is om de zomeracademie te organiseren van donderdag 31 augustus tot en met zondag 3 september 2023. De plaats van handeling is waarschijnlijk het dorp Vries en verschillende locaties in de nabije omgeving van de Bonifatiuskerk en de kerk zelf. De zomerschool is bedoeld voor iedereen die de fijne kneepjes van het uitvoeren van Bachcantates wil leren en oefenen. Dus voor (vak)studenten, amateur musici en professionals. Als besluit van de vierdaagse voeren we enkele cantates op zondagmiddag uit. Uiteraard is enig niveau van musiceren van belang om daaraan mee te kunnen doen.

Op dit moment wordt bekeken of de Zomeracademie gedeeltelijk gefinancierd kan worden. In dat geval zullen de deelnamekosten tussen de € 100 en € 200 gaan liggen. Deelname aan alle lessen en andere programmaonderdelen, het gebruik van ruimtes voor (zelf/samen)studie, deelname / bijwonen van het slotconcert, 4 lunches en de afsluitende borrel zijn dan inbegrepen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op: zomeracademie2023@ewiges-feuer.nl. Graag dan vermelden wat je verwachtingen zijn, je instrument / zangstem en wat informatie over je niveau. We richten ons op musici uit Noord Nederland. Uiteraard zijn mensen uit andere landsdelen ook welkom. We voorzien echter niet in overnachtingsmogelijkheden voor deelnemers.

Momenteel wordt de belangstelling geïnventariseerd. In de loop van april hopen we de haalbaarheid definitief te kunnen vaststellen en besluiten het plan daadwerkelijk uit te voeren.