Op Paaszondag en de eerste zondag daarna verrijkt het Cantatecollectief 4 cantatediensten met de cantate “Halt im Gedächtnis Jesum Christ” (BWV 67). Door JS Bach gemaakt bij het verhaal van de discipelen onderweg vanuit Jeruzalem, pratend over de kruisiging en het lege graf. Pas aangekomen in Emmaüs valt het kwartje dat de reisgezel die zich onderweg bij hen aansloot Jezus zelf is. Hieronder is dit verhaal treffend verbeeld door de Amerikaanse schilderes Janet Brooks Gerloff (1947- 2008). Het schilderij met de titel “Emmaüsgangers” is in het bezit van der Lutherse kerk “Lake of the Isles” in Minneapolis.

De kerkdiensten waarin de cantate “Halt im Gedächtnis Jesum Christ” wordt gezongen en gespeeld zijn:

  • zondag 31 maart (Paasmorgen) 10.30u Martinikerk, Groot Kerkhof 26 in Bolsward
  • zondag 31 maart 15.00u Kloosterkerk, Kerkpad 3 in Ten Boer
  • zondag 7 april 15.00u de Ontmoeting, Marktstraat 44 in Musselkanaal
  • zondag 7 april 19.00u Nicolaïkerk, Wijkstraat 32 in Appingedam

Solisten in deze cantate zijn: tenor Jeroen Helder, altus Wilko Koekoek en bas Hans de Wolf.

Wees vooral welkom! De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten van de cantate.

aankondigingen