Ewiges Feuer zingt en speelt haar cantates online sinds corona door de wereld gaat. In live gestreamde kerkdiensten voor donateurs en in audio / videoregistraties die in online diensten gebruikt worden. De beleving van een online cantatedienst is natuurlijk anders dan met elkaar in een gevulde kerk. Maar op deze manier kunnen we toch zingen en muziek maken in de kerkdienst.

Het Cantatecollectief werft donateurs om streams van cantates en cantatediensten waar zij aan meewerkt mogelijk te maken. Zolang corona verhindert dat we de eredienst als vanouds kunnen beleven. Maar ook om veel meer mensen en kerkgemeenten ook daarná van onze activiteiten te laten genieten. Donateurs ontvangen de streams van alle cantates en cantatediensten om deze onder haar gemeenteleden te verspreiden, of om deze te verwerken in eigen online diensten.

Bij interesse kunt u contact opnemen: contact@ewiges-feuer.nl Het Cantatecollectief werkt onder de vlag van de stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres die een ANBI status heeft. De eerstvolgende stream van Ewiges Feuer is voor donateurs te bekijken en beluisteren op 21 maart, live om 16.30 uur via YouTube in een cantatedienst geleid door ds. Teunard van der Linden.

ontwikkelingen