Op zondag 4 oktober 2020 klonk de cantate “Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148) in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Op een bijzondere, misschien of hopelijk unieke wijze. In een dienst voorgegaan door ds. Yvonne Hiemstra. Muzikaal uitgevoerd door ons Cantatecollectief, met solisten Gerben Houba (tenor) en Marijke Beute (mezzosopraan).

In dit prachtige kerkgebouw was het mogelijk om op anderhalve meter met een voldoende groot ensemble deze cantate uit te voeren. Spelen en zingen met zo veel onderlinge afstand was geen sinecure, maar vanwege de heersende coronapandemie noodzakelijk. Een paar dagen tevoren werden in Nederland de maatregelen aangescherpt, zo ook in de Friese kerkgemeenschap. 100 aangemelde bezoekers moesten worden teleurgesteld. Zij hebben ook echt iets gemist volgens de predikant, die een lege kerk toesprak.

Nou gemist hebben ze mogelijk niks want er waren maar liefst 400 luisteraars en kijkers op het YouTube kanaal van de Jacobijner wél aanwezig. Met in allerijl verzamelde techniek is deze livestream gerealiseerd voor de thuiszitters.