Cantatecollectief “Ewiges Feuer” zag op 18 juni het levenslicht, maar heeft een geschiedenis van alweer vijftien jaar. Het Bachensemble werd opgericht door mensen verbonden aan de Protestantse kerkgemeente van het dorp Vries. Allen amateur- of professionele musici. Waar het ensemble aanvankelijk één of twee keer per jaar optrad in de eigen kerkgemeente, is dat in de loop der jaren sterk veranderd. We treden nu meermalen per jaar op en voeren cantates meestal meerdere keren uit.

“Ewiges Feuer” is een gedeelte uit de titel van de bekende cantate BWV 34, “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe”. Deze cantate schreef Bach voor Pinksteren, het feest voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dezelfde muziek gebruikte Bach met aangepaste tekst voor de gelijknamige huwelijkscantate BWV 34a. De woorden “Ewiges Feuer” drukken onze liefde, passie en enthousiasme voor deze muziek uit. Bovendien was BWV 34 één van de eerste cantates die wij uitvoerden.

ontwikkelingen