Op 1 mei 2022 klinkt in Friesland waarschijnlijk tweemaal cantate BWV 104. Een kenmerkende cantate voor de periode na Pasen, waarin Jezus als herder wordt voorgesteld om zijn volgelingen naar hun bestemming te leiden. Hoewel deze idylle in de muziek wordt uitgedrukt heeft deze metafoor in de kerk een andere betekenis.

aankondigingen