Het was hollen en stilstaan afgelopen tijd. Regelmatig moesten we ons behelpen met streamen en een heel kleine bezetting van koor en orkest. Het is voor iedereen leuker om live in de kerkdienst met kerkgangers te zingen en spelen. En zo komt een cantate ook absoluut beter over. En dat gaan we dus weer doen met de mooie cantate “Mache dich, mein Geist bereit”.

Om 9.30 uur staan we in de ochtend dienst in de Grote Kerk in Harlingen. ’s avonds om 19.00 in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Solisten zijn sopraan Agnes van Laar, alt Marijke Beute, tenor Gijs Bos en bas Ben Brunt. We houden het qua ensemble nog steeds bescheiden qua omvang. Mooie rollen voor de hobo d’amore, traverso en bas-gamba.

Johann Sebastian Bach maakte deze cantate voor de 22e zondag na Trinitatis, het einde van het kerkelijk jaar. Matteüs 18, de verzen 23-35, de gelijkenis van de ondankbare knecht, is de bijbehorende schriftlezing. Bereid je voor op het onverwachte! Zorg door te waken en bidden dat je niet verrast wordt.

aankondigingen