We gaan er voor!

Nu gaan we echt van start met de inschrijving voor de Zomeracademie 2023. Uit de eerste inventarisatie bleek al flinke belangstelling. Dit belooft een mooi muzikaal evenement te worden!

Bij de inschrijving gaat de organisatie sturen op de bezetting van twee complete cantates. Eén op barok instrumenten (A=415Hz) en één op moderne instrumenten (A=440Hz) en beide uiteraard met koor en solisten. Alle deelnemers kunnen meedoen aan de masterclasses en groepslessen. En we gaan de uitdaging aan iedere deelnemer tijdens het slotconcert een rol te geven.

Hieronder volgt meer gedetailleerde informatie over wat je van de Zomeracademie kunt verwachten als je je inschrijft. Op basis van de inschrijvingen wordt een programma gemaakt met voor iedereen een invulling die zo goed mogelijk past bij individuele wensen en de sectie in de Bachcantate waar je toe behoort.

Masterclasses

Op de ochtenden van 31/8-2/9 vinden individuele lessen plaats voor alle zangstemmen en instrumenten. We streven naar twee individuele lessen, maar dat hangt ook samen met het aantal studenten per docent. Een individuele les duurt ongeveer 1 uur. In de les werk je met je docent op jouw niveau aan de dingen die belangrijk zijn bij jouw rol bij de uitvoering van een Bachcantate. Ook voor koorzangers met solistische aspiraties zijn individuele lessen mogelijk. Maar het koor werkt tijdens de Zomeracademie integraal als sectie.

Alle individuele lessen zijn voor alle andere deelnemers vrij te bezoeken als masterclass, om te leren van hoe anderen het doen. Bij de masterclasses van solozangers zorgen we zo veel mogelijk voor de bijbehorende instrumentale begeleiding door andere deelnemers. De docent coacht dan zowel de individuele deelnemer als ook de instrumentale begeleiding.

Sectielessen

In de middag zijn er op donderdag 31/8 en vrijdag 1/9 vooral sectielessen. We stellen continuo-groepen samen bestaande uit verschillende instrumenten, violisten en altviolisten gaan met elkaar aan het werk in groepen, koperblazers en houtblazers idem. De groepslessen gaan over de samenzang / het samenspel, zang- of speeltechniek, maar ook over de specifieke rol die de sectie heeft in de Bachcantate.

Ook voor de sectielessen geldt dat deelnemers die op dat moment zelf niet actief aan het musiceren zijn deze lessen vrij kunnen bijwonen.

Ensemblelessen

Op zaterdagmiddag 2/9 en zondagochtend 3/9 wordt er vooral gestudeerd op de cantates die we zondag 3/9 in het concert uitvoeren. Dus met voltallige ensembles bestaande uit solisten, koor en instrumentaal ensemble. Voor mensen die niet actief bijdragen aan het concert is er een extra (groeps)les.

Kosten

 • de kosten voor de complete Zomeracademie bedragen € 250 per deelnemer
 • voor studenten bedraagt de prijs € 150
 • zijn deze kosten voor jou te hoog, overleg dan even wat mogelijk is (06-21878297)
 • inbegrepen zijn alle individuele, sectie en ensemblelessen
 • inbegrepen is een dagelijks vegetarisch lunchbuffet
 • er is korting voor de (vak)studenten die meehelpen in de organisatie of deelnemers die een docent comfortabel kunnen huisvesten (we horen het graag!)

Docenten

Het docenten team bereidt zich voor op de Zomeracademie door de individuele wensen van deelnemers te bestuderen. Alle docenten hebben een informatie aangeleverd over hun achtergrond en wat je van hen tijdens de Zomeracademie kunt verwachten.

Extra’s

Het avondprogramma is facultatief. We organiseren een aantal activiteiten waar je aan mee KAN doen:

 • donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond: Op deze avonden zijn verschillende ruimtes vrij beschikbaar voor deelnemers om zelf te studeren of om samen muziek te maken. Er zal een centraal aanspreekpunt zijn waar je een ruimte kunt reserveren.
 • donderdagavond: Gezamenlijk driegangendiner in café onder de Linden in Vries om 18.00 uur, meerkosten € 40 pp (inclusief aperitief, drankje en koffie/thee).
 • vrijdagavond: Een lezing over Bachcantates in het algemeen en de cantates die centraal staan in de Zomeracademie 2023 in het bijzonder. Voor deelnemers gratis. Voor andere geïnteresseerden € 5 (€ 10 in combinatie met een toegangskaartje voor het slotconcert op zondagmiddag)
 • zaterdagavond: Tweiduuster (muziek)festival op de Brink rond de Bonifatiuskerk. Met daarin verwerkt “Bakkie Bach”. Gratis voor iedereen, deelnemers en festivalbezoekers.
 • zondagmiddag 15.00: slotconcert met twee Bachcantates door deelnemers en docenten van de Zomeracademie in de Bonifatiuskerk. Gratis toegang voor deelnemers. Bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage.
  Aansluitend is er een afsluitende borrel voor deelnemers (en bezoekers) in café Onder de Linden.
 • wandelen: niet iedereen wil of kan de hele dag aan één stuk door musiceren. In de omgeving van Vries zijn een paar mooie natuurgebieden. We zorgen dat er instructies beschikbaar zijn voor wandelaars.

Inschrijving

Door op onderstaande knop te drukken kan je je inschrijven. Er wordt een aantal vragen gesteld die van belang zijn voor de indeling van de lessen. Half juli ontvang je jouw persoonlijke factuur.

Misschien denk je, ik heb me toch al ingeschreven? Je eerdere blijk van interesse uit de inventarisatie geldt echter nog niet als daadwerkelijke inschrijving. Nu gaan we van start met de echte inschrijving en vragen we je het uitgebreidere inschrijfformulier in te vullen. Met je inschrijving nu reserveer je een plek in de Zomeracademie. En hoe eerder je je inschrijft, hoe fijner voor ons omdat we dan weten dat we op je kunnen rekenen. Vanaf 1 juli gaan we aan het werk met het samenstellen van het programma voor de deelnemers.

Programma en muziek

We streven er naar het repertoire zo goed mogelijk af te stemmen op de deelnemende musici. Dit kan pas als we een duidelijk beeld hebben van wie zich ingeschreven hebben. Als we weten wie er mee gaan doen en het repertoire bepaald is, maken we een schema. Daarin staat welke lessen je op welke momenten bij welke docent volgt of kunt volgen.

Bereikbaarheid

Vanuit Assen en Groningen is Vries bereikbaar met de buslijnen 50 en 109. Beide lijnen beginnen / eindigen bij de stations Assen en Groningen. 109 stopt alleen bij halte “Centrum”, Loop vanaf de halte langs de Nieuwe Rijksweg 250m naar het Noorden, dan linksaf over het Raadhuisplein en met de bocht mee naar rechts langs de Brink met aan het einde – ook zo’n 250 meter – het Ontmoetingshuis (en de andere gebouwen waar de zomeracademie zich afspeelt.
Lijn 50 stopt ook bij de net iets dichterbij gelegen halte “Gemeentehuis”. Loopt 150m naar het Zuiden langs de Groningerstraat, dan rechtsaf de Oude Rijksweg op. Aan het einde na 150m bereik je de Brink met links op de hoek het Ontmoetingshuis.

Het Ontmoetingshuis met ingang aan de Brink 1, 9481BE in Vries is het centrale punt tijdens de Zomeracademie. Rechts daarvan staat de oude Dorpskerk, recht er tegenover café Onder de Linden. Aan de Oude Rijksweg zijn parkeerplekken en ook langs de Brink mag geparkeerd worden. Achter de Dorpskerk en het Ontmoetingshuis staat dorpshuis De Pan met ingang aan de Nieuwe Rijksweg met naastgelegen parkeerplaats. Langs de kerk kan je ook bij de achterdeur van De Pan komen.

Verblijf

Niet iedere deelnemer komt uit de directe omgeving van Vries. Voor hen is tussendoor heen en weer reizen naar huis mogelijk niet haalbaar. De Zomeracademie voorziet niet in verblijf. In Vries en de omliggende dorpen zijn verschillende hotels, B&B’s en campings.