“Ewiges Feuer” staat onder artistieke leiding van kerkmusicus Geke Bruining uit Arum. Violiste Els Veltheer is concertmeester. Het Cantatecollectief werkt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres. Drie leden van het collectief vormen de organisatie, waarvan één bestuurslid van de stichting is.

Jaarlijks wordt halverwege het jaar een planning gemaakt voor het volgende kalenderjaar. We stellen data vast voor een aantal cantateprojecten. Die worden bekend gemaakt aan kerkgemeenten in Noord-Nederland. Geïnteresseerden hebben zo de gelegenheid een cantatedienst in hun planning op te nemen.